Logička zaštita širokopojasnih (WAN) komunikacija

Kako bi se podaci zaštitili od neautoriziranog čitanja i promjene tokom prijenosa u javnom komunikacijskom mediju, zainteresiranim stranama predlažemo upotrebu kriptološkog sustava koji će osigurati logičku zaštitu podataka i sigurnost informacije tokom transporta kroz prostor kojeg fizički nije moguće kontrolirati.  Upotrebom predložene logičke zaštite, vlasnik je u stanju u potpunosti zaštititi tajnost, cjelovitost i izvornost (autentičnost) podataka koji se prenose kroz strani odnosno javni komunikacijski medij.

Zainteresiranim možemo ponuditi komplet rješenja za zaštitu WAN komunikacija:

  • za iznajmljene analogne linije,
  • za iznajmljene digitalne servise (E1, E3 – PDH i optičke – SDH),
  • za mikrovalne radio komunikacije i
  • za satelitske komunikacije.