Logička zaštita GSM, telefonskih i telefaksimil komunikacija

Za uspostavu sigurne telefonske komunikacije možemo ponuditi uređaje za logičku zaštitu GSM, telefonske i faksimil komunikacije. Sigurne telefonske razgovore i zaštićeni prijenos faksimil poruka moguće je ostvariti u mobilnoj (GSM) i u standardnoj javnoj telefonskoj mreži, uz upotrebu naših sustava:

  • Sigurnu GSM jedinicu koja omogućuje logički zaštićenu komunikaciju u GSM mobilnoj mreži i standardnoj telefonskoj mreži.
  • Sigurnu PSTN jedinicu koja omogućuje sigurnu komunikaciju u standardnoj telefonskoj mreži (PSTN). Sustav se priključuje na obični telefonski uređaj i na standardnu telefonsku liniju.
  • Sigurnu FAX jedinicu koja omogućuje sigurni prijenos faksimil poruka u standardnoj telefonskoj mreži. Uređaj se priključuje na standardnu telefonsku liniju i na standardni faksimil uređaj (G3, Super G3 i omogućuje prijenos kolor faksimil poruka).