IBM Internet Security Systems

Sustavi za prevenciju i zaštitu od mrežnih i aplikativnih napada (Intrusion Protection & Prevention).

Tvrka HD-INFO d.o.o., može ponuditi najnaprednije IPS i IDS sustave tvrtke IBM Internet Security Systems. Nekoliko informacija o sustavima IBM-ISS.

Real Secure Intrusion Detection sustav sastoji se od:

 • mrežnih senzora – koji nadgledaju događaje na segmentima mreži i detektiraju moguće ugroze
 • sistemskih senzora – koji nadgledaju pojedine poslužitelje i detektiraju napade koji se izvode na te sustave ili detektiraju promjene u sigurnosnoj politici
 • sustav za nadzor radnih stanica – koji omogućuje zaštitu pojedinih računala i mogućnost središnjeg upravljanja s zaštitom radnih stanica.
 • upravljačka konzola – na kojoj se mogu pratiti događaji, izrađivati izvještaji i spremati nadzorni zapisi

Dani sustav se u potpunosti može integrirani s

 • Vulnerabilty Assesment alatima:
  • Internet Security Scanner-om – premijernim alatom za analizu slabosti na mreži i na računalnim sustavima.
  • System Security Scanner-om – premijernim alatom za analizu konfiguracija poslužitelja i radnih stanica.
 • Intrusion Protection sustavom za izravnu in-line detekciju i reakciju na mrežne i aplikativne napade:
  • Preventia Intrusion Protection System – omogućuje potpunu zaštitu od svih vrsta mrežnih i aplikativnih napada koristeći potpuno integrirane hardware-software-sku platformu u koju je ugrađena višegodišnje stečeno znanje, tradicija i iskustvo iz uspostave i održavanja IDS i IPS sustava kod vodećih svjetskih korporacija i banaka.

Puna integracija Real Secure sustava omogućuje potpuni nadzor događaja i promptnu reakciju na napade na vašu mrežu i ICT sustave.

Tvrtka HD-INFO ima dugogodišnje iskustvo u primjeni Real Secure sustava i naručitelju možemo ponuditi najoptimalniju konfiguraciju sustava koji će osigurati razinu zaštite koja odgovara potrebama Naručitelja.

Dodatne informacije o IBM – ISS proizvodima možete potražiti na: http://www.iss.net/products/index.html