TrueSigner je programska aplikacija (software) koja omogućuje izradu naprednog elektroničkog potpisa sukladno preporuci Europske unije i zakonima mnogih europskih zemalja uključujući Republiku Hrvatsku.

TrueSigner se tehnički utemeljena na opće prihvaćenim tehnologijama i standardima za digitalni potpis:

 • PKIX i S/MIME standardima Internet Engineering Task Force (IETF).
 • X.509 i X.500 standardima Internacionalne organizacije za standarde (ISO).
 • Europske organizacije za ICT standarde – (ETSI).

TrueSigner omogućuje:

 • izradu naprednog elektroničkog potpisa temeljem unaprijed propisane sigurnosne politike
 • provjeru valjanosti apliciranog naprednog elektroničkog potpisa sukladno utvrđenoj sigurnosnoj politici
 • dugovaljanost potpisa, dodavanjem atributa vremenske ovjere i arhiviranjem svih potrebnih dokaza
 • omogućuje dodavanje više paralelnih potpisa i dodavanje novih potpisa u dokument koji već sadrži potpise
 • upotrebu smart kartica i certifikata kvalificiranog ovjeritelja
 • vremensko označavanje potpisa
 • sustav može potpisivati, verificirati i vizualizirati različite vrste dokumenata: MS-Word, PDF, RTF, HTML, TIFF, JPG, EXCEL, tekst, kao i druge formate dokumenata
 • sustav može raditi samostalno (pomoću vlastitog korisničkog sučelja) ili se može jednostavno ugraditi u korisničku aplikaciju

TrueSigner aplikacija može se koristiti:

 • kao samostalna aplikacija za osobnu ili poslovnu upotrebu i razmjenu pravno valjanih dokumenata preko elektroničke pošte.
 • unutar sustava organizirane razmjene dokumenata (kao što su Microsoft SharePoint i BizTalk, IBM Lotus Notes/Domino i sličnih sustavi za razmjenu dokumenata).
 • za mrežne (WEB) osnovne aplikacija u kojoj se dokument stvara i potpisuje u WEB pregledniku i i arhivira na WEB poslužitelju.
 • za WEB aplikacije koja potpisuje dokumente u ime svojeg vlasnika i prosljeđuje zakonom usklađene elektroničke dokumente preko računalne mreže.

Više o TrueSigner aplikaciji pogledajte na: http://www.truesigner.com